StamMediation

Conflicten, uiteenlopende meningen en misverstanden hebben vaak een grote invloed op je dagelijks functioneren of op je persoonlijk welbevinden. Je ontmoet steeds meer weerstand en er lijkt geen uitweg mogelijk. Als je er toch uit wilt komen, omdat je met de andere partij verder wilt of moet, kan mediation een oplossing bieden.

Ik kan u begeleiden in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Daarnaast verzorg ik trainingen die gericht zijn op communicatie en samenwerking.

 

 

 

StamMediation

Hester Stam
Braamkamp 162
7206 HH Zutphen
0575-530954
e-mail StamMediation